Luk ikon

Generalforsamling

Invitation til generalforsamling den 18. januar 2023 kl. 18.00

Generalforsamlingen afholdes i Kjærgaard Lounge på Vojens speedway center.

Der vil være spisning før generalforsamlingen, prisen på dette er 100,- kr. inkl. mad, drikkevarer og 5 lodder til klubbens amerikanske lotteri, der vil være mulighed for tilkøbe flere lodder.

For at deltage og have stemmeret er det vigtigt at du/i er meldt ind i klubben, det kan gøres fra den 1. januar 2023 på dette link https://shop.dmusport.dk/

Husk tilmelding til spisning på sms/tlf. 23420507 senest den 11. januar 2023

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmeudvalg
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af regnskab & budget
5. Kontingent
6. Behandling af indkommende forslag
7. Valg af bestyrelse
på valg er Lars Krogh (ønsker genvalg), Maiken Friis Kryger (ønsker genvalg) og
Conny Larsen (ønsker ikke genvalg)
8. Valg af revisor
9. Eventuelt (herunder kan intet vedtages)

Vel mødt, vi ses til en hyggelig aften.

Med venlig Hilsen
Bestyrelsen