Luk ikon

Generalforsamling

Invitation til generalforsamling i Vojens Speedway Klub

Torsdag den 18. januar 2024 kl. 19.00 (spisning fra kl. 18.00)

i Kjærgaard Lounge – Vojens Speedway Center

 

Kl. 18.00 Spisning før generalforsamling
Kr. 100 inkl. mad + en genstand samt 5 lodder til amerikansk lotteri. Der vil være mulighed for at tilkøbe 20 lodder a kr. 100. Der er auktion, hvis der er lodder til overs.

Tilmelding til spisning senest 11/1-2024 til Christina på ctl@s1w.dk – betaling på dagen.

Kl. 19.00 Genralforsamling
For at deltage og have stemmeret er det vigtigt, at du er meldt ind i Vojens Speedway Klub i henhold til vedtægterne (kan ses her https://www.vojensspeedwayklub.dk/vedtaegter/)

Tilmelding til DMU kan gøres fra 1. januar 2024 her https://shop.dmusport.dk/

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Formandens beretning
 4. Forelæggelse af regnskab & budget
 5. Kontigent
 6. Behandling af indkomne forslag (sendes til formanden senest 10 dage inden generalforsamlingen på jo@s1w.dk)
 7. Valg af bestyrelse
  På valg er Jacob Olsen (modtager genvalg) og Ib Christiansen (modtager genvalg)
  Derudover vælges to suppleanter for 1 år ad gangen.
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt (herunder kan intet vedtages)

Efter generalforsamlingen er der kaffe, småkager og amerikansk lotteri.

Vel mødt, vi ses til en hyggelig aften.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen